De vereniging

De start van onze vereniging was op 21 februari 1907, toen Dr. Willem Meijer   “een constitueerende vergadering” bijeen riep in het gebouw van de “Leesinrichting”, Oude Molstraat 36 te ‘s-Gravenhage. In maart 1907 werd de eerste lezing van de vereniging gehouden. Doel was kennis van en belangstelling voor filosofie te stimuleren en te onderhouden zowel voor (vak-)filosofen,  als in filosofie geïnteresseerden . Daartoe werden regelmatig lezingavonden georganiseerd en werd discussie gestimuleerd. 

En dat is in al die jaren niet veranderd.

Wel wisselde men verschillende keren van locatie; sinds  oktober 1985 worden de lezingen gehouden in het Parkhotel Den Haag in de Molenstraat te ’s Gravenhage. In dit hotel  – toen nog het vegetarisch hotel-restaurant Pomona geheten – vond in 1919 de historische ontmoeting plaats van Bertrand Russell en Ludwig Wittgenstein. Het doel van dit bezoek  was het doornemen van het manuscript van de Tractatus Logico Philosophicus, dat Wittgenstein kort daarvoor afgerond had. Zie: geschiedenis van Parkhotel Den Haag:  nl.wikipedia.org/wiki/Parkhotel_(Den_Haag)

Thans organiseert de vereniging 8 lezingen per jaar. De aandacht gaat uit naar in de belangstelling staande filosofische onderwerpen dan wel  thema’s uit de geschiedenis van de filosofie of  het werk van belangrijke filosofen. De lezingen worden gehouden door gastsprekers voornamelijk afkomstig uit de universitaire wereld.

De lezingen vinden plaats van oktober tot en met mei (steeds op een dinsdagavond), tussen 20:00 uur en (uiterlijk) 22:30 uur, in de Spiegelzaal van het Parkhotel Den Haag. De lezingen duren ongeveer 3 kwartier; daarna is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan en in discussie te gaan met de spreker. De discussies staan onder leiding van Arnoud C. van Melle.

Na afloop is er gelegenheid tot napraten in de bar/lounge van het hotel tot 23 uur.

Regelmatig wordt samen met de afdeling Filosofie en Techniek van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs een lezing georganiseerd. Het onderwerp heeft dan veelal betrekking op een technisch wetenschappelijk en filosofisch belangwekkend thema of onderzoek. Verder stellen het Nederlands Klassiek Verbond, afdeling Den Haag en wij lezingen die liggen op het terrein van de klassieke filosofie, voor elkaars leden open. 

Van de 138 leden zijn steeds circa vijfig leden aanwezig. Het ledenbestand is  gevarieerd; alle leden zijn geïnteresseerd in filosofie, hebben een basiskennis van filosofie, een deel van hen is academisch geschoold in de filosofie. De belangstelling voor en de kennis van filosofische en aanverwante onderwerpen is groot, waardoor de discussies naar aanleiding van de voordrachten levendig is.

Twee weken voor iedere lezing wordt een convocatie met een toelichting op het onderwerp van de lezing aan de leden toegezonden en op deze website geplaatst.

Belangstellenden  zijn ter kennismaking van harte welkom op een van de lezingavonden. Wel graag van tevoren aanmelden bij de secretaris via: verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com