Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging

De contributie bedraagt € 30 per jaar (september t/m augustus). Iedere extra bijdrage is welkom!

De contributie kan worden betaald door overschrijving naar rekeningnummer (IBAN) NL07INGB 00000 88746  ten name van de ‘Vereniging voor Wijsbegeerte te ’s-Gravenhage’.

U kunt zich opgeven voor het lidmaatschap van de Vereniging voor Wijsbegeerte te ‘s-Gravenhage m.b.v. onderstaand aanmeldingsformulier:

 

U kunt zich voor het lidmaatschap ook aanmelden:

  • per e-mail via verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com  met vermelding van naam, adres, emailadres, telefoonnummer 
  • door het inleveren van een aanmeldingsformulier tijdens een lezing bij een van de bestuursleden
  • U kunt het aanmeldingsformulier ook per post zenden aan het secretariaat:  Laan van Meerdervoort 657, 2564 AB Den Haag