Lezingen vóór 2009

 

Lezingen van 1972-1973 tot en met 2007-2008

1972-1973 in café-restaurant Normandie, Herengracht 48
25/10/72 Dr. M.F. Fresco, ‘Socrates-beelden’.
20/11/72 Dr. R. Dessaur , ‘Is theorie-vorming in de gedragswetenschappen mogelijk?’
14/12/72 Prof.dr.H.J.Drossaart Lulofs ,‘Wijsgerige achtergronden atoomtheorie in Oudheid’.
25/01/73 Prof.mr.R.A.V.baron van Haersolte, ‘Verhouding alethische&deontische oordelen’
22/02/73 Mr. B. H. Kazemier, ‘Subject en object, een epistemologische reflectie’.
03/04/73 Prof.dr.D.Friedman, ‘Eenheid en veelheid: herwaardering van indische monisme’.

1973-1974 in restaurant “House of Lords” , Hofstraat 4
20/10/73 Dr. R.J.A. van Dijk , ‘Kant en het probleem der metafysica’.
11/12/73 Prof. dr. G. Nuchelmans, ‘Prescriptivisme en descriptivisme in de ethiek’.
31/01/74 Drs. S. Kooi, ‘Filosofie van de kunst’.
26/02/74 Dr. H. Brands Corstius, ‘Reizen in de tijd’.
27/03/74 Prof. dr. W. Luypen, ‘Ethiek in de politiek’.
23/04/74 Drs. Th. Verbeek, ‘Enige aspecten van het 18e-eeuwse denken’.

1974-1975 in Oxfordzaal van Grand Hotel Central. Lange Poten 6
15/10/74 Prof. S. J. Doorman, ‘Bertrand Russell over karakter&methode der filosofie’.
12/11/74 Drs. M. Jager, ‘De Stoa’.
10/12/74 Prof. dr. J.H.M.M. Loenen, ‘Vrijheid: liberaal, marxistisch, democratisch’.
21/01/75 Prof. dr. C. Schoonbrood, ‘Het begrip moraliteit’.
18/02/75 Dr. M.F. Fresco, ‘Dèr Mouw’s filosofisch proza en Adwaita’s filosofische poëzie’.
18/03/75 Drs. W. J. van der Dussen, ‘Filosofie van de geschiedenis: Enkele ontwikkelingen’.

1975-1976 in Oxfordzaal van Grand Hotel Central.
14/10/75 Prof. dr. M. Jeuken, ‘Herbert Spencer’.
11/11/75 Prof. dr. J.H. van der Berg, ‘De metabletische methode, enkele wijsgerige aspecten’.
02/12/75 Th. de Vries, ‘Spinoza’.
13/01/76 Dr. P.A.M. Seuren, ‘Wat is transformationele grammatica’?
05/02/76 Prof. dr. E. van der Velde, ‘Wetenschap, techniek en ethiek’.
09/03/76 Prof. dr. R.F. Beerling, ‘Filosofie leidt tot niets – over Wittgenstein’.

1976-1977 in Oxfordzaal van Grand Hotel Central
20/10/76 Drs. M. Jager, ‘David Hume’.
16/11/76 Drs. E.J. Kwaadgras, ‘Moderne en antieke opvattingen van waarheid’.
07/12/76 Dr. J.F. Glastra van Loon, ‘Waarden en waardenoverdracht’.
18/01/77 Prof. dr. J.M.M. Aler, ‘Autonomie van de kunst’.
22/02/77 Prof. A. Naess, ‘Ecology and Spinoza’s concept of nature (Deus sive natura)’.
22/03/77 Prof. dr. H.W. von der Dunk, onderwerp niet bekend.
07/05/77 Prof. dr. G. Nuchelmans, ‘Zeggen en verstaan te geven, begrijpen van zinnen’.

1977-1978 in Oxfordzaal Grand Hotel Central, op 18/04/78 in Europa-hotel Scheveningen
18/10/77 Dr. S. Silvers, ‘Mind-body identities and the philosophy of psychology’.
14/11/77 Prof. dr. P.H. Schrijvers, ‘De blik op het onzichtbare: Lucretius’.
13/12/77 Dr. H.J. Adriaanse, ‘Levinas, filosoof van de transcendentie’.
17/01/78 Dr. W. Welten, ‘Alfred North Whitehead’.
14/02/78 Dr. H. Koningsveld, ‘Het verschijnsel wetenschap’.
18/04/78 Drs. Verschuuren, ‘Het modelgebruik in de empirische wetenschappen’.

1978-1979 in Oxfordzaal Grand Hotel Central
18/10/78 Prof. dr. R. Bartsch, ‘Normen en correctheid in communicatie’.
14/11/78 Drs. M. Jager, ‘Aristoteles’.
12/12/78 Drs. J van Heerden, ‘De beschrijving van menselijk gedrag’.
23/01/79 Dr. R.M. Cooke, ‘De ellende van de quantummechanica’.
27/02/79 Prof. dr. H. Daudt, ‘De betekenis van Rousseau voor het denken over politiek’.
27/03/79 Prof. dr. J. van der Hoeven, ‘Wijsbegeerte en wetenschapsbeoefening’.
24/04/79 Dr. G.M. van Asperen, ‘Ethiek en collectieve besluitvorming’.

1979-1980 in Orionzaal van Hotel Babylon, naast station Den Haag Centraal
16/10/79 Dr. J. P.Guépin, ‘Verwijzing naar teksten en duiding van de wereld’.
13/11/79 Prof. dr. J. Hilgevoord, ‘Einstein en de tijd’.
18/12/79 Prof. dr. L.M. de Rijk, ‘Pierre Abélard (1079-1142)’.
22/01/80 Prof. M.J. Petry, ‘Mental derangement and phenomenology in the later Hegel’.
26/02/80 Drs. A. Rip, ‘Inbedding van de moderne wetenschap in de cultuur’.
25/03/80 Dr. Grahame Lock, ‘Analytic philosophy and political theory’.
22/04/80 Dr. J.H.J. van der Pot, ‘Waardering van de technische vooruitgang’.

1980-1981 in Orionzaal van Hotel Babylon
21/10/80 Drs. M. Jager, ‘Neo-Stoïcisme, in het bijzonder Marcus Aurelius’.
18/11/80 Prof. dr. A.D. de Groot, Theorie en empirie in de gedragswetenschappen’
16/12/80 Drs. G. Corver, ‘Overwegingen n.a.v. recente ontwikkelingen rond begrip Kunst’.
13/01/81 Prof. S.J. Doorman, ‘Zijn de zgn. toekomstscenario’s relevant voor filosofen’?
10/02/81 Drs. M. van Nierop, ‘Arthur Schopenhauer: idealist of materialist’.
10/03/81 Prof. dr. G. Nuchelmans,‘Strawson en de ontwikkeling van de Oxford-wijsbegeerte’
07/04/81 Prof. dr. P.H. Schrijvers,’Ethiek en esthetiek uit de Hellenistisch-Romeinse tijd’.

1981-1982 in Orionzaal en Uraniazaal van Hotel Babylon en Hotel Des Indes
27/11/81 Dr. S. Slings, ‘Epictetus’.
17/11/81 Mr. K.L. Poll, ‘Willen we nog met Amerika’?
15/12/81 Prof. dr. I.R. Ball, ‘Philosophy and the New Comparative Biology’.
26/01/82 Prof. dr. 
J.H. Waszink, ‘Augustinus als denker’.
27/02/82 Prof. dr. C.A. van Peursen, ‘De heuristiek van Christiaan Wolf’ (75e jarig bestaan).
23/03/82 Drs. H. Philipse, ‘De logicistische interpretatie van Leibnitz’ metafysica’.
20/04/82 V.L.M.Vasterling, ‘Hedendaagse stromingen in Franse filosofie, m.n. Derrida’.

1982-1983 in Orionzaal van Hotel Babylon
26/10/82 Drs. B.J. Mansvelt Beck, ‘Het Chinese handwerk’.
23/11/82 Prof. E.E. Harris, ‘Spinoza’s flirtation with the Contract-Theory’.
21/12/82 Prof.J.C.M.van Winden,‘De ontmoeting tussen Christendom&Griekse wijsbegeerte’
24/01/83 Dr. S. Parabirsing, ‘De spinale mens- geschiedenis van het persoonlijke ik’.
22/02/83 Prof.dr.C.W.Mönnich,‘Prudentius: dichterlijke evenknie der grote Chr. Prozaïsten’.
15/03/83 Dr. J. van Eck, ‘Filosofische logica’.
19/04/83 Drs. H. Kaptein,‘Reflectief Equilibrium: theorie van rationele gedachten/gevoelens’

1983-1984 in Orionzaal van Hotel Babylon
25/10/83 Drs. H. Salmon, ‘De twee gezichten van Marx in Joegoslavië’.
26/11/83 Prof.dr.J.Eekels,‘Philosophy of Design, ontwerp als fundam. categorie in cultuur’.
20/12/83 Prof. dr. P.J. Thung, ‘De theorie der alternatieve geneeswijzen’.
24/01/84 Dr. J. J. Broeder, ‘Waarneming, werkelijkheid en wisselwerking’.
21/02/84 Prof. dr. Ch. M.J. Sicking, ‘Utilitarisme anders: een pleidooi’.
20/03/64 Prof. dr. P.H. Schrijvers, ‘Justus Lipsius (1547-1606), Neo-Stoa als crisis-filosofie’.
17/04/84 Dr. G.J. Harmsen, ‘Heeft Marx ons nog iets te zeggen’?
15/05/84 Discussie over boek van Dr. J.P. Guépin: ‘De Beschaving’ met Mr. W. Snijders,
Prof. dr. C.J.M. Schuyt, Prof. dr. G. Nuchelmans en Dr. J.P. Guépin .

1984-1985 in Orionzaal van Hotel Sofitel (voorheen Hotel Babylon)
23/10/84 H.M.J.M. Lodewijcks, ‘Afrikaanse filosofie, achtergronden en perspectieven’.
20/11/84 Prof. dr. M. F. Fresco, ‘Kunstfilosofische opvattingen: het symbolisme’.
18/12/84 Prof. dr.C.J.M. Schuyt, ‘Homo homini signum est: de filosofie van C.S. Peirce’.
22/01/85 Prof. dr. H. B. G. Casimir, ‘Niels Bohr en de grondslagen van de natuurkunde’.
19/02/85 Prof. dr. K. Bertels, ‘Filosofie van de techniek’.
19/03/85 Dr. H. Verhoog, ‘De morele status van dieren’.
23/04/85 Drs. M. Jager, ‘Subject, substraat, substantie en hun Griekse oorsprong ’.

1985-1986 in Parkhotel De Zalm Molenstraat 53
22/10/85 Prof. dr. R.A.V. baron van Haersolte, ‘Ethisch monisme of pluralisme’?
19/11/85 Dr. V. Icke, ‘De kleinste deeltjes en de grootste knal’.
17/12/85 Prof. dr. H. Philipse, ‘Berkeley’s paradox’.
14/01/86 Drs. R.E. de Gruiter, ‘Kants transcendentale rederingen’.
18/02/86 Prof. dr. J .J. Klant, ‘De economie als wetenschap, filosofie en kunst’.
18/03/86 Rabbijn A. Soetendorp, ‘Maimonides, 1135-1204’.
22/04/86 Drs. M. Jager, ‘Het antieke universum’.

1986-1987 in Parkhotel De Zalm
20/10/86 Prof.dr. J.F. Glastra van Loon, ‘De filosofische antropologie van Helmuth Plessner’.
18/11/86 Dr. H.A.P. Swart, ‘Berust het computermodel van de psyche op een paradox’?
23/12/86 Drs. A.F. Heijerman, ‘Signifika, een taalkritische beweging in Nederland’.
20/01/87 Drs. E. Bruijn, ‘Tantra en Yoga in India en Tibet’.
25/02/87 Mr. J. van der Vliet, ‘De weg van het midden, het Madhyamika-boeddhisme ‘.
24/03/87 J. Heering, ‘Onberekenbaarheid, onvoorspelbaarheid en chaos ‘.
22/04/87 Prof. dr. H.M. Dupuis, ‘Veranderende moraal’.
23/05/87 Drs. A. Witteveen, ‘Filosofie en het bedrijf’ (80e jarig bestaan) .

1987-1988 in Parkhotel De Zalm en zalencomplex boven Den Haag Centraal
20/10/87 Prof. dr. Tj. De Cock Buning, ‘De werkelijkheid onder ogen’.
17/11/87 Prof. dr. L. Nauta,’Over Afrikaanse filosofie’.
15/12/87 Prof. dr. P. Seuren, ‘Taal en creativiteit: een analyse van het regelbegrip’.
19/01/88 Dr. C.M.P.M. Hertogh, ‘Gezondheid, levensstijl en levenswijsheid’.
16/02/88 Prof. dr. J.F.A.K. van Benthem, ‘De filosofische uitdaging van de informatica’.
15/03/88 Prof. dr. M.J. Petry, ‘Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland’.
19/04/88 Prof. dr. J. Eekels, ‘Lewis Caroll en nog meer ludieke logica en methodologie’.
07/05/88 Dr. J. van Eck, ‘Tijdslogica, een strategie voor Aristoteles’zeeslag’.

1988-1989 in Parkhotel De Zalm
18/10/88 Prof. dr. G. Nuchelmans, ‘Filosofen in Den Haag: Wittgenstein en Russell ’.
15/11/88 Drs. J. Key, ‘Natuur en Tegennatuur, de ambivalente mens volgens Levinas’.
13/12/88 Dr. E. Kuypers, ‘Kierkegaard en het nihilisme’.
24/01/89 Dr. M. van Lambalgen, ‘Toeval, determinisme en waarschijnlijkheidsrekening’.
21/02/89 Prof. dr. H. Geertsema, ‘ Rationaliteit in discussie’.
21/03/89 Drs. H. Pott, ‘Emoties als filosofisch probleem’.
18/04/89 Dr. K. Groenveld, ‘Wetenschapsfilosofie en politieke filosofie van het liberalisme’.
30/05/89 Prof A. Janik, ‘Ethik und Aesthetik’.

1989-1990 in Parkhotel
17/10/89 Prof. dr. B.G. Sundholm, ‘De logica van detective-verhalen’.
14/11/89 Dr. H.P.Kunneman, ‘Postmodernisme, Lyotard versus Habermas’.
12/12/89 Dr. Th.C. Meijering, ‘Naturalisme en normatieve filosofie’.
23/01/90 Prof. B. McGuiness, ‘Wittgenstein and the Status of Ethics’.
20/02/90 Dr. R. Cooke, ‘Representatie van onzekerheid, theorie en praktijk’.
20/03/90 Prof. dr. C.W.Maris, ‘Lucretius, anti-Lucretius, syn-Lucretius’.
24/04/90 Prof. D. W. Hamlyn, ‘The practice of philosophy’.

1990-1991 in Parkhotel
23/10/90 Drs. M. Jager, ‘Kerngedachten van het Neostoicisme’.
20/11/90 Drs. A. J. Gelderblom, ‘Dirck Volkertsz Coornhert (1522-1590)’.
18/12/90 Dr. H. Kaptein, ‘Zin van en in het leven’.
12/02/91 Dr. S. Baekers, ‘Schellings’ filosofie van de kunst’.
12/03/91 Prof. dr. P.J.M. van Tongeren, ‘Moraal, recht en ervaring’.
16/04/91 Prof. A. Rip, ‘Partiële rationaliteit in en om technologie’.

1991-1992 in Parkhotel
22/10/91 Dr. W.B. Drees, ‘Theologie en natuurwetenschap’.
19/11/91 Dr. S. Bern, ‘Cognitie en handelen’.
17/12/91 Dr. E.L.G.E. Kuypers, ‘Verantwoordelijk handelen,uitdaging van nieuwe toekomst’.
15/01/92 Dr. F.C.L.M. Jacobs, ‘De paradigma van de praktische irrationaliteit’.
11/02/92 Dr. J. Heering, ‘Over de uitdrukkingskracht van programmeertalen’.
11/03/92 Prof. dr. R. Braidotti, ‘Feminine philosophy: a critical perspective’.
07/04/92 Prof. dr. H.J. Achterhuis, ‘Cultuur en techniek’.
09/05/92 Prof.S.J.Doorman,‘Wetenschappelijke&niet-wetenschappelijke aspecten v. filosofie’

1992-1993 in Parkhotel
20/10/92 Prof. dr. I.Bulhof & Dr.P.Kockelkoren, ‘Naar een hermeneutiek van de natuur?
17/11/92 Prof. dr. C. M. J. Sicking, ‘Plato: de schrijver van het onzegbare’.
15/12/92 Drs. J. Sleutels, ‘Onbepaaldheid van theorieën en onbepaaldheid van vertaling’.
12/01/93 Prof. dr. M. van Nierop, ‘Richard Rorty: Ironie en Solidariteit’.
09/02/93 Prof. dr. L.M. de Rijk, ‘Wetenschapsfilosofie in de 14e eeuw’.
16/03/93 Dr. J. McAllister, ‘Beauty in Natural Science’.
20/04/93 Drs. Th. Cool, ‘’Scanning the Future’, Filosofie en economie van de toekomst’.

1993-1994 in Parkhotel
19/10/93 Prof. dr. R.A.V. baron van Haersolte, ‘Natuur en moraal’.
16/11/93 Dr. A.J. Vanderjagt, ‘Calvijn en Van Loyola: denkers over vrijheid in Renaissance’.
14/12/93 Drs. P.Guyt, ‘Hannah Arendt, over handelen en burgerschap’.
18/01/94 Dr. M. van der Schaar, ‘Negatieve oordelen, Parmenides’these’.
22/02/94 Prof. mr. A.H. de Wild, ‘Het redeneren van de rechter’.
22/03/94 Dr. D. J. Hoekzema, ‘Enkele gedachten over een tijdsymmetrische causaliteit’.
19/04/94 Dr. M. Meijer, ‘Ethiek en cultuur in na-oorlogs Nederland’.

1994-1995 in Parkhotel
18/10/94 Prof.A.J.Vanderjagt, ‘Humanisme van Renaissance, Skepticisme& Postmodernisme’
15/11/94 Dr. A. van der Heuvel, ‘De percepties van Hume en zijn idee van werkelijkheid’.
13/12/94 Drs. G. Corver, ‘Veranderingen in de muziekfilosofie na Kant’.
17/12/95 Prof. dr. E. Vermeeersch, ‘Vormen en informatie’.
21/02/95 Prof.mr.dr. P.B.Cliteur, ‘Mensenrechten:uit de aard der zaak een beperkte categorie’
21/03/95 Dr. ir. A.W.M. Meijers, ‘Communicatie als een vorm van collectief handelen’.
25/04/95 Dr. K.J. Brons, ‘De actualiteit van de geschiedenis van de filosofie’.
23/05/95 Drs. M. Jager, ‘Philosophia Togata, de Romeinen en de filosofie’.

1995-1996 in Parkhotel
17/10/95 Drs. M. Lievers, ‘Russell’s theorie van beschrijvingen’.
14/11/95 Prof. dr. A.W. Musschenga, ‘Is antropocentrisme een ophefbaar kwaad’?
23/01/96 Dr. S. J.S. Terwee, ‘Valsspelen bij kaarten: Wittgensteins praktische emoties’.
20/02/96 Prof. dr. G. Sundholm, ‘Wittgensteins Tractatus: logica en mystiek’.
19/03/96 Dr. K. A. Algra, ‘Egoïsme en altruïsme in de Hellenistische ethiek’.
23/04/96 Prof.dr. S.L.Sevenhuysen,‘De moraal van het feminisme:de bijdrage van zorgethiek’
28/05/96 Drs. S. Simons, ‘Astrologie en taal’.

1996-1997 in Parkhotel
22/10/96 Prof. dr. D. J. Kornet, ‘Het wetenschappelijke nut van de wijsgerige biologie’.
19/11/96 Dr. J.A.L.J.J. Geijsen, ‘Dionysus of het primaat van de ervaring, Nietszsche’.
17/12/96 Dr. J.A. van Ruler, ‘De natuurfilosofie van René Descartes (1596-1650)’.
21/01/97 Prof. dr. ir. R.J.H. Scha, ‘Computer, brein en geest’.
18/02/97 Drs. J. M. Visser, ‘Wittgenstein, tussen taal en werkelijkheid’.
18/03/97 Dr. J. M.J. Sicking, ‘Levens- en wereldbeschouwing van Carry van Brugge’.
22/04/97 Dr. T.M.T. Coolen, ‘De virtueel verknoopte mens’.
24/05/97 Dr. J. P.Guépin, ‘De Sorites, de dialectiek van overeenkomst en verschil’.

1997-1998 in Parkhotel
21/10/97 Dr. P.M.L. Steenbakkers, ‘De poedel van Schopenhauer en de spin van Spinoza’.
18/11/97 G.Meijsing,‘Plato’s ongeschreven leer van het standaardmodel van de natuurkunde’.
16/12/97 Dr. A. Roothaan, ‘De pragmatische betekenisleer van Spinoza’.
20/01/98 Prof. dr. M. F. Fresco, ‘Is het modernisme wel zo passé’?
17/02/98 Prof.dr.W.J.van der Steen,‘Levenswetenschappen en ethiek: een loopgravenoorlog’?
17/03/98 Dr. P.Tijmes, ‘Technologie: karakteristiek van onze tijd’.
21/04/97 Drs. Ch. Huppes, ‘Eros: Plato en Diotima’.
12/05/97 T. van Es, ‘De boom der wijsheid’.

1998-1999 in Parkhotel
27/10/98 Prof. dr. H. Philipse, ‘Heideggers “Grand Strategy” ’.
17/11/98 Dr. J. Peijnenburg, ‘Filosofische aspecten van het concept ‘de verdeelde geest’.
15/12/98 Prof. dr. H. Ph. Visser ’t Hooft, ‘Rechtvaardigheid voor toekomstige generaties’.
19/01/99 Drs. G. Corver, ‘Kant en rechtvaardigheid voor toekomstige generaties’.
16/02/99 Drs. M. Jager, ‘Geluk, genot en het goede, Aristoteles – Ethica Nicomachea’.
16/03/99 Prof. dr. ir. A. W. M. Meijers, ‘Waarheid en geluk in Virtual Reality’.
13/04/99 Prof. dr. A. Visser, ‘Letters, woorden en discourse objecten als levende abstracties’.
11/05/99 Drs.P.W.J.L. Gerretsen,‘Het lezen als medium tussen verbeelding en werkelijkheid’.

1999-2000 in Parkhotel
19/10/99 Prof. dr. P. W. Adriaans, ‘Het raadsel van de autonomie’.
16/11/99 Prof. dr. M. Stokhof, ‘Natuurlijke en formele taal vanuit Wittgensteins filosofie’.
14/12/99 Dr. J. A. L. J. J. Geijsen, ‘Eenheid in het denken van F.W.J. Schelling?’.
25/01/00 Prof.dr.B.G.Sundholm,‘Kinderhoofdjes op het Rapenburg: waarheid zonder bewijs?
22/02/00 Prof. dr. ir. G.H. de Vries, ‘Burgerschap in de 21e eeuw’.
21/03/00 Dr. J van Eck, ‘Plato: ‘De Ideeënleer als redmiddel voor de verschijnselen’.
18/04/00 Dr. A. van der Schoot, ‘De vergissing van Plutarchus’.
16/05/00 Drs. A.C. van Melle, ‘Frege’s worsteling met natuurlijke taal’.

2000-2001 in Parkhotel
17/10/00 Drs. M. Jager,‘Aristoteles:Geneeskunde als methodologisch model voor ethiek’
14/11/00 Prof. dr. R. Kruk,‘Geografisch determinisme in de klassieke Arabische filosofie’
12/12/00 Drs. L.S. van Epenhuysen’, Contingentie in morele verantwoordelijkheid’.
23/01/01 Dr. E. P. Bos, ‘Middeleeuwse wijsbegeerte en nieuwe tijd’.
20/02/01 Dr. M.V.P. Slors, ‘Emergentie en Reductie’.
20/03/01 Prof. dr. J.W. de Beus, ‘Wereldwijde sociale democratie’?
24/04/01 Prof. dr. M.J. van der Hoven, ‘Denken over ethiek en informatiemaatschappij’.
15/05/01 Dr. M. J. J. Blok, ‘Meetkundige voorstellingen, een bochtig perspectief,’.

2001-2002 in Parkhotel
23/10/01 Dr. M. Lievers, ‘Realisme en anti-realisme’.
20/11/01 Dr. P. Vermaas, ‘De filosofie van quantummechanica’.
18/12/01 Prof.dr.M.ter Hark,‘De vergissing van Descartes? Wittgenstein over lichaam&geest’
22/01/02 Prof. dr. W.L. van Reijen, ‘Kan filosofie politiek zijn? Heidegger en Benjamin’.
19/02/02 Drs. M. Jager, ‘Filosofische autonomie tegenover christelijke autoriteit’.
19/03/02 Dr. F.A.J. de Haas, ‘Kenschets van de antieke commentaartraditie’.
23/04/02 Dr. W. N. Houkes, ‘Over de functies van technische artefacten’.
25/05/02 Prof. dr. P.W. Adriaans, ‘Kunst en de mathematisering van de werkelijkheid’.

2002-2003 in Parkhotel
22/10/02 Prof. dr. L. van Bunge, ‘Spinoza in de tegenwoordige tijd’.
19/11/02 Prof. dr. R.A. te Velde, ‘Nietzsche en Socrates’.
17/12/02 Prof. dr. M. van Lambalgen, ‘De lemen voeten van de evolutionaire psychologie’.
21/01/03 Dr. R. van Gerwen, ‘Een ontologische drogreden in de analytische esthetica’.
18/02/03 Dr. M.S. van der Schaar, ‘Kennis: gerechtvaardige ware mening’?
18/03/03 Prof. dr. A. Rip, ‘Multiculturele wetenschap: uitdaging of ondermijning’?
15/04/03 Prof. dr. J. de Mul, ‘Cyberspace Odyssee’.
13/05/03 Drs. F.R.P. Elbracht, ‘Kan muziek waarheid uitdrukken’?

2003-2004 in Parkhotel
21/10/03 Drs. M. van Reijen, ‘Spinoza: de passies, lijden of leiden’?
18/11/03 Dr. S. Bem, ‘Van emotie tot bewustzijn’?
16/12/03 Drs. G. Corver, ‘Kant’s praktische filosofie’ .
20/01/04 Dr. P.S. Hasper, ‘Zeno zonder einde’.
17/02/04 Dr. M. Leezenberg, ‘De vloek van Oedipus, de Griekse tragedie’.
16/03/04 Dr. M. Cobussen, ‘Muziek en ethiek herdenken’.
13/04/04 Prof. dr. ir. P.A. Kroes, ‘Technische artefacten: structurele en functionele aspecten’.
11/05/04 Mr.drs.F.W.J. den Ottolander, ‘Thomas, Kant en Messner: nastreven van de vrede’.

2004-2005 in Parkhotel
26/10/04 Mr. dr. B.C. Labuschagne, ‘Geen politieke moraal zonder een verhaal’.
16/11/04 Prof. dr. F. de Haas, ‘Aristoteles heeft dit niet vermeld omdat hij het evident achtte’.
14/12/04 Prof. dr. C. Versteegh, ‘De Arabische filosofen als bemiddelaars’.
25/01/05 Prof.dr.M.Düwell,‘Mogelijkheden van morele kennis in pluralistische maatschappij’
22/02/05 Prof. dr. M. Veltman, ‘Elementaire deeltjesfysica’.
22/03/05 Prof.dr.B.G.Sundholm&Drs. H. Boukema,‘Connectie tussen Russell&Wittgenstein’.
19/04/05 Dr. ir. M. Smits,‘Monsterbezwering, publieke percepties van nieuwe technologie
17/05/05 Drs. M. Jager, ‘De Griekse filosofie en het wonderlijke pad der overlevering’.

2005-2006 in Parkhotel
15/11/05 Dr. P. Nieuwenburg, ‘John McDowell: Bespiegelingen over Mind and World’.
13/12/05 Dr. M. Leunissen, ‘De natuur doet niets voor niets – en Aristoteles ook niet’.
24/01/06 Drs. G. Corver, ‘Waarom houden we van muziek’?
21/02/06 Dr. B. J.E.Verbeek,’Is rationele autoriteit (cf. wetten, regels en normen) mogelijk?
21/03/06 Prof. dr. D. Pätzold, ‘Ernst Cassirer’s cultuurfilosofische symbooltheorie’.
18/04/06 Prof. dr. P. Kockelkoren, ‘Filosofie van kunst en techniek’.
16/05/06 Drs. P. Hendrickx, ‘Niklas Luhmann: filosofische en sociologische thema’s’.

2006-2007 in Parkhotel
17/10/06 Drs. M. Jager, ‘De Stoa – wereldbeschouwing en levensleer’.
14/11/06 Dr. J.W. McAllister, ‘Moeite en moeiteloosheid in de wetenschap’.
12/12/06 Dr. M. Lievers, ‘Tolerantie’.
23/01/07 Prof. dr. K. Kleingeld, ‘Kant over de aangeboren hang naar het kwade’.
20/02/07 Prof. dr. P. Steenbakkers, ‘Spinoza als politiek denker’.
20/03/07 Prof. dr. J. de Mul, ‘De domesticatie van het noodlot’.
17/04/07 Prof. dr. H. Hinzen, ‘On the emergence of meaning, Plato today’.
12/05/07 Prof. dr. 
B.G. Sundholm, ‘Het analytisch-filosofisch voorbeeld’.

2007-2008 in Parkhotel
23/10/07 Prof. dr. D. van Dalen, ‘De filosofie van L.E.J. Brouwer en haar consequenties’.
20/11/07 Prof. dr. H. Philipse, ‘Is theïsme een theorie’?
18/12/07 Drs. G. Corver, ‘Merleau Ponty over de schilderkunst’.
22/01/08 Dr. H.J.R. Kaptein, ‘Straf werkt! Als daders het goed maken’.
19/02/08 Dr. G.T.M. Visser, ‘Aristoteles’ leer van het affectieve’.
18/03/08 Dr.R.Goekoop,‘Over multidimensioneel-hiërarchische organisatie van hersenfunctie
15/04/08 Prof. dr. R. Zwijnenberg, ‘Over de verhouding van kunst tot natuurwetenschap’.
13/05/08 Drs. M. Jager, ‘De Romeinen en de filosofie: Cicero, Lucretius en Seneca’.