Lezingen 2011-2012

In het seizoen 2011-2012 organiseerde de Vereniging voor Wijsbegeerte te ’s-Gravenhage de volgende voordrachten:

18 oktober 2011:  Prof. dr A. Klamer (EUR): Neotraditionalisme         

15 november 2011:  Drs A. Ziegelaar (UL): Wij zijn de tijd – Een vergelijking tussen Heidegger en Zen

 

17 januari 2012: Dr G. Meynen (VU): toerekeningsvatbaarheid en vrije wil

 

21 februari 2012: Dr L. Custers: J.A. Dér Mouw, een Haags filosoof

 

20 maart 2012: Drs A. Woodward-Haenen: Spinoza en het goede leven; Spinoza’s godsbegrip en ethiek vergeleken met het eudaimonisme van zowel de Stoa als het Epicurisme

 

17 april 2012: Mevrouw dr H. Torringa: kritisch denken als reflecteren op het begrijpen van anderen

 

22 mei 2012: Prof. dr G. Sundholm (UL): Betekenistheoretisch “anti-realisme”; het werk van Michael Dummett