Seizoen oktober 2014 – mei 2015

 

21 oktober 2014 :

H.L.J. (Hedwig) Gaasterland MPhil (Universiteit Leiden): Heraklitisch-stoïsche achtergrond van Nietzsches amor fati   

18 november 2014:

Tom Dommisse: Kants kosmopolitieke filosofie en de cultuur van de Verlichting

16 december 2014:

Dr. R. (Rik) Peeters (Tilburgse School voor Politiek en Bestuur): De Prijs van Preventie (Het verlangen naar voorkomen)

20 januari 2015:

Prof. Dr. J.J. (Jack) Vromen (Erasmus Institute for Philosophy and Economics, EUR):  Ethische kwesties in de economische theorie Deze lezing werd wegens ziekte afgelast. Prof.Dr. F.G. Zitman, emeritus hoogleraar psychiatrie LUMC Leiden, hield een lezing onder de titel:  De ondraaglijke lichtheid van de ziel 

17 februari 2015:

Prof. Dr. I. (Ineke) Sluiter (Universiteit Leiden): Klassieke ankers: Innovatie en verankering   (info slide Anchoring innovation )

17 maart 2015: 

Dr.J.J.M. (Jan) Sleutels (Universiteit Leiden): De veranderlijke geest. Pleidooi voor een interdisciplinaire psychologie 

21 april 2015: lezing in samenwerking met de Afdeling Filosofie en Techniek van het KIVI 

Dr. Dr. R.C. (Rafaela) Hillerbrand (TU Delft): Ethisch-filosofisch perspectief op duurzame energie

19 mei 2015:

Drs. P.H.J. (Pieter Jan) Dijkman (politiek historicus):De verhouding tussen religie, christendom en politiek Pieter Jan Dijkman 2