Het bestuur/Contact

J.M. (Joost) Albers, voorzitter

J.A. (Janny) Kok, secretaris en coördinator lezingenprogramma

W. (Willem) Miedema, penningmeester

W. (Wim) van Beekum, techniek / algemeen bestuurslid

R. (Rokus) Verwoerd, algemeen bestuurslid

 

Adresgegevens:

e-mail: verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com

Post: (secretariaat) Frankenstraat 25, 2582 SE Den Haag

Telefoon: 070 – 355.16.14 (Janny Kok, secretaris)