Het bestuur/Contact

Frans G. Zitman, voorzitter

Janny A. Kok, secretaris en coördinator lezingenprogramma

Rokus Verwoerd, penningmeester

Wim van Beekum, techniek / algemeen bestuurslid

 

 

Adresgegevens:

e-mail: verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com

Post: (secretariaat) Frankenstraat 25, 2582 SE Den Haag

Telefoon: 070 – 355.16.14 (Janny Kok, secretaris)