Het bestuur/Contact

Arnoud van Melle,  voorzitter a.i.

Janny A. Kok, secretaris en coördinator lezingenprogramma

Rokus Verwoerd, penningmeester

Wim van Beekum, techniek / algemeen bestuurslid

 

 

Adresgegevens:

e-mail: verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com

Secretariaat: Carnegielaan 62, 2517 KH Den Haag

Telefoon: 06 – 186. 77. 885 (Janny Kok, secretaris)