Het bestuur/Contact

Frans G. Zitman, voorzitter

Janny A. Kok, secretaris en coördinator lezingenprogramma

Rokus Verwoerd, penningmeester

Wim van Beekum, techniek / algemeen bestuurslid

 

 

Adresgegevens:

e-mail: verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com

Secretariaat: Frankenstraat 25, 2582 SE Den Haag.  Per 1.10.18 

Carnegielaan 62, 2517 KH Den Haag

Telefoon: 06 – 186. 77. 885 (Janny Kok, secretaris)