Vereniging voor

 Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

Opgericht 21 februari 1907

 

Bulletin nr. 1 – 106de jaargang                                                                                        

Secretariaat: Goeverneurkade 111, 2274 KM Voorburg                                                                                           

070-3550586 / verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com 

                                    

 Den Haag, 27 september 2012

 

 

Op dinsdag 16 oktober 2012 om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

Drs. J.M.A. Juffermans

 

Gepensioneerd huisarts en filosoof,

voor ons een lezing houden onder de titel:

 

De persoonlijke identiteit van de demente mens

 

Toelichting:

De vraag die achter deze titel schuil gaat is: ‘kunnen wij onze persoonlijke identiteit verliezen?’ Wat moet ik mij bijvoorbeeld voorstellen als mensen zeggen dat ze op zoek zijn naar zichzelf, of dat ze zichzelf kwijt zijn? Deze mensen leggen dat meestal uit door te zeggen dat ze niet goed in hun ‘vel’ zitten. In veel gevallen zal het wel weer goed komen met deze mensen. De identiteitsbedreiging wordt ernstiger wanneer er sprake is van een psychiatrische stoornis of van een ernstige hersenbeschadiging. Maar is de persoonlijke identiteit dan verankerd in de hersenen? Is er een plek in de hersenen ontdekt waar onze identiteit ‘voor anker’ is gegaan? Een locatie waar het ‘ik’ of een ‘zelf’ zich ophoudt? Of worden we misschien met een ‘ik’ geboren? Wanneer we daar meer van zouden begrijpen, wordt het mogelijk toegankelijker. En is een ‘ik’ hetzelfde als een ‘zelf’? Welke rol speelt ‘persoon-zijn’ hierbij? Welke rol speelt het lichaam bij al deze vragen of gaat het alleen nog over hersenen?

Al deze vragen doen vermoeden dat ‘persoonlijke identiteit’ erg ingewikkeld is. Het zal duidelijk worden dat het een klassiek filosofisch probleem is, waar de meningen al eeuwen lang sterk over verdeeld zijn en vermoedelijk blijft dat nog wel even zo, ook al weet iedereen waar we het over hebben. Na bespreking van bovenstaande vragen, zal ik het filosofische concept over ‘persoonlijke identiteit’ van Paul Ricoeur confronteren met de psychopathologie van de demente mens, hopelijk is daar dan nog genoeg tijd voor.