Vereniging voor

 Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

Opgericht 21 februari 1907

 

Bulletin nr. 2 – 106de jaargang                                                                                        

Secretariaat: Goeverneurkade 111, 2274 KM Voorburg                                                                                           

070-3550586 / verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com 

                                    

    Den Haag, 25 oktober 2012

 

 

Op dinsdag 13 november 2012 om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

Dr. Jan Bor

 

 zelfstandig werkend filosoof en publicist,

voor ons een lezing houden onder de titel:

 

Wat is wijsheid? Een filosofische zoektocht

 

 

Toelichting:

 

Filosofen gaan er prat op dat ze denken. Maar filosofie betekent eigenlijk liefde voor de wijsheid. Hoe doe je dat, de wijsheid liefhebben? Verleid je haar met denken alleen?

Jan Bor is filosoof, (een beetje) zenboeddhist, publicist en vader. In Wat is wijsheid? stelt hij dat filosofie boven alles een passie is, een bezield denken. Met denken alleen kom je er dus niet. Je moet filosoof zijn met hart en ziel. Hoe word je dat?

Bor zal verslag doen van zijn gepassioneerde zoektocht naar wijsheid. Wat dat is? Uiteindelijk valt het niet te weten, maar in dat niet-weten bloeit het hart open en groeit het besef van het wonder dat alles en iedereen in de grond is. Wijsheid is dus geen kwestie van weten maar van doen: de volledige aanvaarding van dat mysterie.

 

Zie ook: www.janbor.nl