22e lustrum van de Vereniging

Geslaagd lustrumprogramma van de Vereniging met een mini-symposium over Big Data – ethische aspecten en privacy in het Parkhotel Den Haag (Verslag van de Lustrumcommissie).

De Vereniging voor Wijsbegeerte heeft op 25 februari 2017 het 110 jarig bestaan gevierd met een programma dat bestond uit een mini-symposium over Big Data, waarbij ook het lustrumboek “De Vereniging voor Wijsbegeerte te ‘s-Gravenhage, 110 jaar wijsbegeerte in Den Haag” gepresenteerd werd en dat afgesloten werd met een gezamenlijk diner.

Er waren 82 leden en genodigden bij het programma aanwezig. Prof. Jeroen van den Hoven hield een eerste lezing over ethische aspecten van het gebruik van Big Data, waarin hij onder meer vraagtekens zette  bij het enthousiaste gebruik van Google en bij apparaten die aan het internet gehangen worden. Prof. Paul Frissen ging vervolgens in op het belang van geheimen en het recht dat een ieder heeft op privacy. Na een korte pauze was er een geanimeerde discussie tussen de beide lezinggevers onder leiding van onze moderator Arnoud van Melle mede in reactie op diverse vragen van de deelnemers in de zaal.

Daarna werd het eerste exemplaar van het door bestuurslid Rokus Verwoerd geschreven boek over de 110 jarige geschiedenis van onze Vereniging door Prof. Han van Ruler (EUR) in ontvangst genomen.

Dit boek ligt voor leden die niet aanwezig konden zijn bij de lustrumviering klaar bij de komende lezingavonden. Het boek is te koop bij boekhandel Douwes (€ 12,50).

Zie ook onder: Lustrumboek over 110 jaar wijsbegeerte in Den Haag, waar ook de recensie van Jan-Hendrik Bakker in Den Haag Centraal van 2 maart 2017 is opgenomen.