Welkom!

De Vereniging voor Wijsbegeerte te ‘s-Gravenhage is 21 februari 1907
opgericht om kennis van en belangstelling voor de filosofie te stimuleren en te onderhouden. 
Daartoe worden jaarlijks  8 lezingen georganiseerd in het Parkhotel Den Haag,
Molenstraat 53.  Aanvang van de lezingen: 20:00 uur.

Onze leden zijn vakfilosofen, mensen met een basiskennis filosofie en in filosofie geïnteresseerden.

Belangstellenden (niet- leden) zijn welkom ter kennismaking op een van onze lezingen.
Graag  van tevoren aanmelden bij de secretaris via: verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com .