Welkom!

De Vereniging voor Wijsbegeerte te ‘s-Gravenhage is 21 februari 1907
opgericht om kennis van en belangstelling voor de filosofie te stimuleren en te onderhouden.
Daartoe worden jaarlijks  8 lezingen georganiseerd en wordt een platform voor discussie geboden.
Belangstellenden (niet- leden) zijn welkom ter kennismaking op een van onze lezingen. Van tevoren aanmelden bij de secretaris (Janny Kok) via:  verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com .